Еліміздің Президентінің 2009 жылғы «Мемлекеттік жоспарланудың жүйесі туралы» Жарлығына сәйкес қызметтің бағдарламаларын, мақсаттарын, міндеттерін, мақсатты индикаторларын, шараларын және көрсеткіштерін белгілейтін стратегиялық жоспарларға сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының барлық қызметі іске асырылады. Дәл осы көрсеткіштерге сәйкес бюджет, сонымен қатар адами ресурстар да  есептеледі. Ресурстар мен мақсаттардың тиісті теңгерімі құрастырылады.

Сонымен қатар республикада тәжірибеде мемлекеттік жоспарлау жүйесімен қатар «жеке тапсырмалардың» жүйесі де …

Read more
Comments: 0