Тежеулері, шектеулері, цензурасы аз болған еркін қоғамда көптеген ойлар, сөздер, идеялар пайда болады. 

Ал неғұрлым идеялар көп болса, соғұрлым таңдаулар мен бәсекелестіктердің соғысында идеялардың ең жақсыларының түрткілеулерінің  ықтималдығы көбірек. 

Сондықтан да еркін қоғамдарда ең жақсы көліктер, компьютерлер, телефондар, суреттер, фильмдер  туындаған.

Бостандық  таңдауды туындайды, таңдау ең жақсысын қалдырады.

Comments: 0